Executive Flow-forløb

Vi tilbyder executive flow-forløb for ledere. På forløbet arbejder vi med at ridse nye adfærdsspor, så du, som leder, både ledelsesmæssigt og menneskeligt udvikler et større indblik i, og erfaring med, din egen indflydelse på flowet i alle hverdagens processer og resultater. Privat og professionelt.

Før opstart mødes vi i en times tid for afklaring af kemi og grobund for samarbejde.

Forløbet strækker sig typisk over 3-6 måneder.

Prisen for et Executive Flow forløb starter fra kr. 25.000 ekskl. moms og forfalder ved indgåelse af aftale.

Beskrivelse af Executive Flow forløb

Et kombinationsforløb bestående af coaching, sparring og undervisning med det formål at løfte lederens bevidsthed om frygt og flow, balancere handlekraften og styrke evnen til at lede sig selv og andre.

Fokusområder i forløbet er individuelle og kan tage udgangspunkt i en eller flere af nedenstående oplevelser:

– Lederen føler sig presset / splittet
– Lederen har høje ambitioner på egne vegne
– Lederen er ekstremt mål drevet
– Lederen har et stærkt drive
– Lederen har svært ved at slippe kontrollen
– Lederens nærvær halter på hjemmefronten
– Lederen bruger ikke tid på at restituere (max 6 timers søvn “og det er rigeligt” indstillingen)
– Lederen er, mere eller mindre bevidst, styret af frygten for ikke at slå til.

Sættes der ikke ind overfor sådanne områder, risikerer lederen over tid at crashe. I forhold til dette fokuserer vi på at flytte lederen mod effektiv forebyggelse frem for brandslukning, når tingene er kørt af sporet.

Forløbet styrker lederens evne til at forstå sin egen indflydelse på flowet – eller mangel på samme – i alle hverdagens processer og resultater. Lederen vil gennem praktisk erfaring lære hvordan hans/hendes adfærd influerer egne muligheder og andre mennesker og hvordan, lederen får det bedste ud af egne og andres evner.

For yderligere information om forløbet og booking, kontakt venligst

Anja:
Mobil: (+45) 20 63 74 90
E-mail: anja@anjavintov.dk

Selma:

Mobil: (+45) 30 72 08 98

E-mail: selma@arbejdsflow.dk