Anja Vintov

Workshop

Workshop: Den sikre vej til et bedre arbejdsflow

Målgruppe: Ledergrupper og medarbejdergrupper
Varighed: Kan tilpasses programmer på halve og hele dage

På denne workshop hjælper Anja Vintov sine deltagere med at finde vejen til et bedre Arbejdsflow. I løbet af en arbejdsdag vil vi løbende møde modstand, der truer med at flytte vores fokus og blokere vores fremdrift. Vi bliver frustrerede, når vi ikke kan flytte os ud af vores stagnation. Helt naturligt, for stagnation strider mod vores biologi, der søger fremgang og ikke det modsatte, nemlig looping, hvor vi gentager de det samme uhensigtsmæssige mønstre og handlinger, der gør os ineffektive og blot skaber yderligere frustration. Når vi oplever flow, er vi i stand til at deale med modstanden, så den ikke slår os tilbage.

På dagen introducerer Anja Flow-modellen, der hjælper ledere og medarbejdere med at komme tilbage på rette spor, når de bliver distraheret af afbrydelser. Flow-modellen er simpel og kører optimalt set i cirkler dagen igennem. Vi tilgår ting og går derfra igen. Vi møder modstand (fx. forstyrelser, tankeflugt, begrænsninger) og overvinder dem via de respektive trin i modellen – observationer, løsninger og handlinger. Vi handler os igennem modellen igen og igen, så vi løbende er i stand til at bryde med et uhensigtsmæssigt momentum, når det opstår.

Anja motiverer sine deltagere til at bruge modellen og træne de respektive trin. For træningen er en nødvendighed, når vi skal ændre på uhensigtsmæssige vaner. Og motivationen for deltagerne er stor, for hvad enten man er leder eller medarbejder vil man få lettere ved at nå de opgaver, man har planlagt. Man vil opleve færre frustrationer over de-fokusering og manglende tid og i det opleve, at man trives bedre, fordi man i flowtilstanden føler sig på rette vej, hvilket er en særdeles tilfredsstillende fornemmelse.

Det er evident, at vi skal restituere. Søvn og decideret hvile og afslapning kender de fleste til, om end mange langt fra gør det nok. Det er desværre ofte der, vi hugger en hæl og klipper en tå, når travlheden buldrer. Anja fokuserer på de små restorative breaks, vi kan indlægge som små åndehuller i hverdagen (ovenpå intense indsatser), som booster vores ressourcer og effektivt styrker kontakten til os selv.

FASE 1 – MODSTAND
Vi møder modstanden – hvordan slipper og opløser vi den?

FASE 2 – ANSVAR
Vi tager ansvar for at forlade modstanden – vi handler på den.

FASE 3 – FREMDRIFT
Her har vi fornemmelsen af flow – vi oplever energien ved at komme videre og flytte fokus.

FASE 4 – RESTITUTION
En ufravigelig brik i flow-processen og i al form for stress og konfliktforebyggelse.

Frygt – mod – flow
Som mennesker er vi i udgangspunktet styret af vores frygt. Frygt for ikke at være gode nok, frygten for at svigte kollegerne, frygten for forandringer, frygten for at lave fejl osv. Mange mennesker har svært ved at bede om hjælp og sige fra. Denne adfærd er helt naturlig – men den er dræbende for vores arbejdsflow. Det er derfor essentielt, at vi handler proaktivt for at gøre vores adfærd mere hensigtsmæssig. Når frygten styrer os, har vi ikke adgang til de iboende ressourcer, vi skal aktivere for at overskue tingene og stikke fingeren i jorden, før vi handler. Vi kommer nemt til at handle på vores følelser, hvilket sjældent er hensigtsmæssigt.

På workshoppen får deltagerne en trinvis anvisning til at tøjle deres frygt, finde modet frem for derefter at blive i stand til at ramme sit individuelle arbejdsflow.

Når en organisation sikrer, at ledere og medarbejdere evner de trin Flow-modellen skitserer, øger de chancen for at både den individuelle medarbejder og kollektivet øger deres trivsel og effektivitet.

For yderligere information om workshoppen og booking, kontakt venligst Anja på:

Mobil: (+45) 20 63 74 90
E-mail: anja@anjavintov.dk