Frygtbevidst Ledelse

Frygtbevidst Ledelse er en ledelsesform, der;

  • tager udgangspunkt i relationel intelligens
  • anerkender mennesket som tænkende, følende, sansende, instinktstyret og flokorienteret
  • træner evnen til at registrere, når stemning og adfærd ændres og italesætte dette
  • bygger på en kommunikationsstil, der inkluderer frygt som drivkraft og forløser
  • styrker modet til at imødekomme forandringer og uvished

Anja underviser i Frygtbevidst Ledelse i virksomheder, der ønsker at træne evnen til at imødekomme uvished og forandringer bl.a. som følge af omstruktureringer og nedskæringer, som ofte kaster uro af sig.