Anja Vintov

Fra frygt til trivsel – individuelt og i kollegaskabet

I dette foredrag sætter Anja Vintov fokus på, hvordan vi på arbejdspladsen skaber øget trivsel i hverdagen – både for den enkelte og i kollegaskabet. I sidste ende er det mængden af gode følelser på en dag, der afgør, om vi har en god dag. Det faktum arbejder Anja ud fra i dette foredrag.

Som mennesker er vi i udgangspunktet styret af vores frygt. Frygt for ikke at være gode nok, frygten for at svigte kollegerne, frygten for forandringer, frygten for at lave fejl osv. Mange ledere og medarbejdere har svært ved at bede om hjælp og sige fra. I stedet følger vi strømmen, selvom vi mærker en klar modstand i os selv. Resultatet bliver nemt, at vi bliver anklagende og dømmende. Vi brokker os og vælger modstand som vores primære adfærd. Alt sammen for at beskytte os selv.

Denne adfærd er helt naturlig – det essentielle er derfor, at vi skal handle proaktivt for at gøre vores adfærd mere hensigtsmæssig. Når frygten styrer os, har vi ikke adgang til de iboende ressourcer, vi skal aktivere for at overskue tingene og stikke fingeren i jorden, før vi handler. Vi kommer nemt til at handle på vores følelser, hvilket sjældent er hensigtsmæssigt.

I dette foredrag viser Anja sine deltagere hvilke små skridt, der bringer os i retning af en øget trivsel i hverdagen. Sammen med deltagerne besvarer hun bl.a. følgende spørgsmål:

  • Hvilke små skridt skal vi tage for at skabe retning mod øget trivsel?
  • Hvordan sætter vi hver især grænser – uden at det bliver til brok?
  • Hvordan balancerer vi vores handlekraft – uden at blive mindre produktive? Hvad kan vi gøre for at ændre vores tanker om os selv og andre?
  • Hvordan tænker vi travlhed på en ny og mere hensigtsmæssig måde?
  • Hvordan flytter vi os, når vi ender i stagnation?