Anja Vintov

Arbejdsflow

Arbejdsflow er den tilstand, vi lander i, når vi formår at arbejde uden stagnation.

I løbet af en arbejdsdag vil vi løbende møde modstand, der truer med at flytte vores fokus og blokere vores fremdrift. Vi bliver frustrerede, når vi ikke kan flytte os ud af vores stagnation. Helt naturligt, for stagnation strider mod vores biologi, der søger fremgang og ikke det modsatte, nemlig looping, hvor vi gentager de samme uhensigtsmæssige mønstre og handlinger, der gør os ineffektive og blot skaber yderligere frustration.

Når vi oplever flow, er vi i stand til at deale med modstanden, så den ikke slår os tilbage.

Flow-modellen er simpel og kører optimalt set i cirkler dagen igennem. Vi tilgår ting og går derfra igen. Vi møder modstand og overvinder den via observationer, løsninger og handlinger.

Vi handler os igennem modellen igen og igen, så vi løbende er i stand til at bryde med et uhensigtsmæssigt momentum, når det opstår.

Ledere og medarbejdere der formår at føre sig selv gennem modellen, vil have lettere ved at nå det de opgaver, som de har planlagt. De vil opleve færre frustrationer over de-fokusering og manglende tid og i det hele taget opnå en bedre trivsel, fordi de i flowtilstanden føler sig på rette vej, hvilket de formentligt også er.

Det er evident, at vi skal restituere. Søvn og decideret hvile og afslapning kender de fleste til, om end mange langt fra prioriterer det. Det er ofte i forhold til restitution, at vi klipper en hæl og hugger en tå, når travlheden buldrer. Med små restorative breaks, kan vi indlægge naturlige åndehuller i hverdagen, der effektivt booster vores ressourcer og omgående styrke kontakten til os selv. Sådanne breaks er en nødvendighed for langt de fleste mennesker, det (ofte) høje hverdagstempo taget i betragtning.

FASE 1 – MODSTAND
Vi møder modstanden – hvordan slipper og opløser vi den?

FASE 2 – ANSVAR  
Vi tager ansvar for at forlade modstanden – vi handler på den.

FASE 3 – FREMDRIFT
Her har vi fornemmelsen af flow – vi oplever energien ved at komme videre og flytte fokus.

FASE 4 – RESTITUTION
En ufravigelig brik i flow processen og i al form for stress og konfliktforebyggelse.

Hvorfor har mange ledere og medarbejdere svært ved at finde arbejdsflow?

Som mennesker er vi i udgangspunktet styret af vores frygt. Frygt for ikke at være gode nok, frygten for at svigte kollegerne, frygten for forandringer, frygten for at lave fejl osv. Mange mennesker har svært ved at bede om hjælp og sige fra. I stedet følger vi strømmen, selvom vi mærker en klar modstand i os selv. Resultatet bliver nemt, at vi bliver anklagende og dømmende. Vi brokker os og vælger modstand som vores primære adfærd. Alt sammen for at beskytte os selv.

Denne adfærd er helt naturlig – men den er dræbende for vores arbejdsflow. Det er derfor essentielt, at vi handler proaktivt for at gøre vores adfærd mere hensigtsmæssig. Når frygten styrer os, har vi ikke adgang til de iboende ressourcer, vi skal aktivere for at overskue tingene og stikke fingeren i jorden, før vi handler. Vi kommer nemt til at handle på vores følelser, hvilket sjældent er hensigtsmæssigt.

Når en organisation sikrer, at ledere og medarbejdere evner de trin, Flow-modellen skitserer, øger de chancen for, at både den individuelle medarbejder og kollektivet øger deres trivsel.